Forklift ve Forklift Servisi

İstanbul'un en iyi Forklift ve Forklift Servisi

Forklift Nedir ve Ne İşe Yarar?

Forklift

İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİNDE FORKLİFT PERİYODİK BAKIMLARI

Forklift İş Güvenliği Ve Forklift Bakımları

ÖZET :  Forklift,günümüzde işletmelerin iş yükünü kolaylaştırmak, yükleri bir yerden başka bir yere çatalları sayesinde taşıyan, yükleyen, istifleme yapabilen bir tür iş makinasıdır. Bu iş makinalarının kullanım alanları trafiğe kapalı alanlar olmakla birlikte işletmelerde forkliftler için belirlenmiş alanlar ve yollardır. İş güvenliği çerçevesinde kullanımı ayrı bir eğitim ve belge almış olan operatörler tarafından gerçekleşmekle beraber düzenli olarak 250 saat ve katları bakım periyotları takip edilmeli ve forklift bakımları uzman servis ekibi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Forklift Yükü, iş makinası, forklift, Forklift bakım periyotları, Forklift bakım, servis, uzman servis ekibi. Forklift iş güvenliği, Forklift Bakımı, Forklift Servisi, Forklift Tamiri, İstanbul Forklift Servisi, FORKLİFT PERİYODİK BAKIMLARI, İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİNDE FORKLİFT, MYK BELGELİ TEKNİSYEN (MESLEKİ YETERLİLİK BELGELİ FORKLİFT TEKNİSYENLERİ,

  1. GİRİŞ

İş yerlerinde operatörlerin iş güvenliğinin üst seviyede gerçekleştirilmesi adına hizmet verilen firmalara forkliftler tüm bakımları ve testleri yapılarak teslim edilmektedir. Teslim edilen forkliftlerin üzerinde uyarı levhalarının asılması ile birlikte servis ekibi tarafından kullanım şartları ve kullanacak operatörün dikkat etmesi gereken hususlar operatörlere anlatılmakta ve gösterilmektedir. Bu doğrultuda forkliftlerin bakım periyotlarının şeması ortaya çıkar ve firma sistemine aktarılır. Bakım zamanı gelen makinalar firma sisteminden takip edilerek müşterilere bilgi verilir. Böylece iş yerlerinin iş güvenliği yükleri hafifletilmiş olur. Bakım ve servis ekibi oluşturulan program dahilinde müşteri taleplerine en kısa sürede cevap verir.

  1. PERİYODİK BAKIM

Periyodik bakımlar önleyici koruyucu bakım olarak da nitelendirilmektedir. Bu sayede makine ömrü uzatılabilirken aynı zamanda periyodik bakımlar ile makinanın durumu tespit edilir varsa bir arıza veya arızaya neden olacak etkenler müdahale edilir. Bu sayede müşterilerin ilerleyen dönemler beklenmedik arıza ile karşılaşmalarının ve yüksek maliyet altına girmeleri engellemektedir.

     Bakım için müşteri işletmesine giden uzman ekip bakım yapılacak makine özelliklerine uygun standart ve kalitelere uygun bakım malzeme ve ekipmanlarını yanında götürerek müşterilere eksiksiz hizmet sunmaktadır.

     Bakım periyotları ilk 50 saat ve sonrasında 250 saatte bir bakım ya da ayda bir bakım, 250-500 saatte bir bakım ya da 3 ayda bir bakım, 500-750 saatte bir bakım ya da 6 ayda bir bakım, 750-2000 saatte bir veya yılda bir bakım olarak ayarlanmıştır.

  • 50-250 Saatte Bir Bakım ya da Ayda Bir Bakım

 

     Bakım ve servis ekibi 50-250 saatte bir bakımı gelen Dizel ve LPG’li makineler için, kritik bağlama elemanları kontrolü, hidrolik yağ sistemi kontrolü, transmisyon yağ seviyesi kontrolü, asansör zincirlerinin gerginliğinin kontrolü, emme sistemini kaçaklara karşı kontrolü, tilt silindir yataklarını gres yağlama, direksiyon porya pinlerini ve rod başlarını gres yağlama, asansör zincirlerini yağlama, asansör iç rayları ve rulmanları temizleme, kontrol etme ve yağlama, motor yağını değiştirme, motor yağ filtresini değiştirme (Dizel-LPG), fan kayışını kontrol etme ve ayarlama, transmisyon yağ filtresi temizleme, forkliftin tüm mekanik aksamlarının gres yağı ile kuru yağlamasının yapılması, asansör zincirinin spreylerle temizlenmesi, şanzıman ve hidrolik yağ seviyelerinin kontrolü, varsa eksikliklerin tamamlanması, lastiklerin kontrol edilmesi

 

      Elektrikli forkliftlerde; sisteminin kontrolü, akünün su seviye kontrolünün yapılması, akü elektrolit yoğunluğu ölçümü, akü voltaj kontrolü, akü temizliği, elektronik çalışma düzeylerinin kontrolü, asansör ve mekanik aksam kontrolü, lastik kontrolleri, yağ seviyeleri kontrolü ve genel temizlik, emniyet şartelleri ve fren sistemleri kontrolleri yapılarak forkliftlerin ilk bakımları yapılmaktadır. Bakımı yapılan forkliftler için servis formu düzenlenerek yapılan tüm işlemler kaydedilir. Servis formlarının bir nüshası müşteriye verilir, bir nüshası bakım-servis ekibi dosyasında tutulur, bir nüshası ise firmanın satış ve bakım departmanına verilerek sisteme işletilir.

 

  • 250-500 Saatte Bir Bakım ya da 3 Ayda Bir Bakım

                     

       LPG’li forkliftlerde ateşleme zamanlaması kontrolü ve bujilerin değişimi, LPG’li sistemde sıra dışı kontrollerinin yapılması, Dizel forkliftlerde yakıt filtresi elemanlarının değişimi, kaldırma ve direksiyon sistemlerinin kontrolleri, yağ ilaveleri ve sistem kontrolleri yapılır. Elektrikli forkliftlerde akü temizliği, elektrik bağlantı kontrolleri yapılır eksiklikler var ise giderilir. Aylık bakıma istinaden tüm forklift tiplerinde tekrar bakımı yapılarak forklift faal durumda operatöre teslim edilmekte ve servis formu doldurulmaktadır.

 

  • 500-750 Saatte Bir Bakım ya da 6 Ayda Bir Bakım

 

         500 – 750 saatte bir bakımlarda aylık ve 3 aylık bakım kontrollerinin yanında motor hava filtresi değişimi, valf boşluklarının kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda ayarlanması, yakıt filtresi değişimi, tüm sistemlerde yürüyüş aksı ve bağlantı kontroller ve gerekli durumlarda ayarlama yapılması, transmisyon yağ filtresi değişimi, Debriyaj kontrol edilmekte ve ayar gerekli ise sökülerek parçalar değişimi yapılır ve ayarlanır. Tüm rulman ve fren balatalarının kontrolleri sağlanmaktadır. Forkliftin tüm yağlamaları yapılmalı filtreleri kontrol edilmeleri gerekli durumlarda değiştirilmelidir. Forkliftin tüm aksanlarının kontrolü yapılır. 6 aylık bakımda diğer bakımların yanında motor bağlantılarının kontrolü yapılmakta ve sıkılmakta, lastik ve sipop ayarları kontrol edilmektedir. Radyatör bakım kontrolü, elektrik gösterge kontrolü, elektrik donanım kontrolü, kaldırma sistemi yağlama, spreyleme ve test etme işlemleri yapılarak bakım tamamlanmakta ve makine faal durumda operatöre teslim edilmekte ve servis formu doldurulmaktadır.

 

  • 750-2000 Saatte Bir Bakım ya da Yılda Bir Bakım

       Yıllık bakımlarda makinaların, motor hava filtresi değişimi, motor ayarlarının yapımı, radyatör suyunun değişimi, transmisyon yağının değişimi, arka ask rulmanlarının kontrolleri, yağlanması var ise eksikliklerin giderilmesi, havalandırmanın kontrol edilmesi, frenlerin ve aşınmanın kontrol edilmesi, tankta yer alan hidrolik yağın ve filtrenin değişimi, enjeksiyon memelerinin ve zamanlamanın kontrol edilmesi, fren yağının değiştirilmesi, lastiklerde aşınma durumu ve hava basıncı kontrol edilir, uyarı ekipmanlarının çalışması kontrol edilir, kaldırma sisteminin iniş ve kalkış hızları kontrol edilir yağlama yapılır, makinanın şanzıman ve motor ses kontrolü yapılır, akünün su seviyesi kontrol edilir, elektrik donanımları, uyarı ekipmanları, vidalar kontrol edilir ve sıkılır, kaldırma sistemi ve yük zincirleri kontrol edilir yağlamalar yapılır, makinanın aylık-3 aylık ve 6 aylık bakımda yapılan bakımları tekrar kontrol edilir makinada genel bir temizlik ve işleyiş testi yapıldıktan sonra faal durumda operatöre teslim edilmekte ve servis formları doldurulmaktadır.

 

  1. SONUÇ

      Forkliftler kullanıldıkları iş alanı ne olursa olsun iş güvenliği açısından bakım periyotları dahilinde bakımlarının yapılması gerekmektedir. Aksi durumlarda forklifte meydana gelebilecek en küçük bir arıza dahi tespit edilemezse daha büyük arızalara ve kayıplara yol açabilmektedir. İş yoğunluğu az ya da çok hiç bir fark gözetmeksizin yönetmeliklere uygun olarak bakımlar gerçekleştirilmektedir. İşleyen bakım süreci olası bir kaza riskini asgariye indirmektedir. Firma olarak öncelikli amaç ve temel görev makinayı korumak ve sağlıklı bir işleyiş sunmak, müşteri memnuniyeti ve müşteri çıkarlarını gözetmek ve forklift kullanıcılarının iş güvenliğini sağlamaktır.

WhatsApp İletişim